Chương trình đào tạo ngành Lịch sử

     Chương trình đào tạo cử nhân các chuyên ngành Lịch sử giúp trang bị những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành và khả năng tác nghiệp cho sinh viên theo mục tiêu tăng cường năng lực thực hành trên cơ sở nắm vững lý thuyết khoa học cũng như những kiến thức nền tảng của khoa học xã hội và nhân văn...Chương trình đào tạo ngành Lịch sử

     Chương trình đào tạo ngành Lịch sử định hướng đào tạo cử nhân khoa học Lịch sử nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần dũng cảm đấu tranh bảo vệ danh dự và quyền lợi quốc gia, bảo vệ lẽ phải và sự công bằng; có kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, văn hóa; có khả năng phân tích, bình luận thời sự trong nước và thế giới; có trình độ lý thuyết và kỹ năng nghiên cứu lịch sử; có tác phong làm việc kỷ luật, khoa học; có tinh thần cầu tiến trên cơ sở nhận thức đầy đủ về vai trò – vị trí xã hội của Khoa học Lịch sử.

     Chương trình đào tạo cử nhân ngành Lịch sử được thiết kế với thời gian đào tạo là 4 năm, tương đương 8 học kỳ. Sinh viên có thể kéo dài thời gian học tập lên đến 6 năm, tương đương 12 học kỳ theo quy chế đào tạo của Trường.

     Chương trình đào tạo ngành Lịch sử được cấu trúc thành hệ thống kiến thức hoàn chỉnh theo quy định khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, gồm kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức chuyên nghiệp. Khối kiến thức chuyên nghiệp gồm có kiến thức cơ sở ngành Lịch sử và chuyên sâu các chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khảo cổ học, Bảo tàng học và Di sản.

     Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu trong chương trình đào tạo hiện nay là 140 tín chỉ. Chương trình đào tạo có tính liên thông giữa các Trường Đại học có đào tạo ngành Lịch sử trong nước và có tính liên kết với các chuyên ngảnh gần thuộc khoa học lịch sử.

     Đầu mỗi khóa học và cuối năm thứ hai (giai đoạn chuẩn bị phân chuyên ngành), sinh viên được Ban chủ nhiệm Khoa và Trưởng các Bộ môn giới thiệu, hướng dẫn, giải đáp sâu về chương trình đào tạo ngành Lịch sử. Sinh viên được cung cấp đầy đủ toàn bộ chương trình đào tạo thông qua các hình thức như: Khoa gửi Chương trình đào tạo cho lớp, phát tờ rơi hoặc sinh viên có thể tự tải toàn bộ chương trình đào tạo tại địa chỉ website của khoa là:

    Đầu năm học, Ban chủ nhiệm khoa họp phân công giảng dạy theo khả năng giảng dạy của Giảng viên và theo Quy chế của Nhà trường.

     Giáo vụ khoa xây dựng thời khóa biểu theo chương trình đào tạo, báo cho Bộ môn và từng giảng viên kế hoạch giảng dạy của từng học kỳ.


     Sinh viên thực hiện Quy chế đào tạo phải đăng ký học phần và hoàn thành các môn học của từng khối kiến thức liên tục, đảm bảo tính thống nhất, liên thông giữa các khối kiến thức của chương trình đào tạo.

      Chương trình đào tạo cử nhân các chuyên ngành Lịch sử giúp trang bị những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành và khả năng tác nghiệp cho sinh viên theo mục tiêu tăng cường năng lực thực hành trên cơ sở nắm vững lý thuyết khoa học cũng như những kiến thức nền tảng của khoa học xã hội và nhân văn. Các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành, kiến thức ngoại ngữ, tin học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương được biên soạn theo định lượng: dành tối thiểu 30% thời lượng cho các bài tập thực hành, tham quan, seminar. Chương trình đào tạo ngành Lịch sử cũng giúp người học phát triển thể chất và các phẩm chất về tâm lý phù hợp với các yêu cầu và đòi hỏi của hoạt động nghiên cứu về khoa học lịch sử đa dạng trong xã hội hiện đại.

      Cùng với yêu cầu phát triển chung của Nhà trường, Chương trình đào tạo ngành Lịch sử (cụ thể là các chuyên ngành) cũng thường xuyên được kiểm định, rà soát và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và đòi hỏi từ thực tế của xã hội. Hiện nay, khoa Lịch sử đang áp dụng 2 Chương trình đào tạo dành cho sinh viên các khóa, cụ thể như sau:


I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN KHÓA 2009 - 2013, 2010 - 2014:

1. CTDT Cử nhân Lịch sử Việt Nam - áp dụng cho khóa 2009-2010

2. CTĐT Cử nhân Lịch sử Đảng CSVN - áp dụng cho khóa 2009-2010


3. CTĐT Cử nhân Lịch sử thế giới - áp dụng cho khóa 2009-2010

4. CTĐT Cử nhân Khảo cổ học - áp dụng cho khóa 2009-2010

5. CTĐT Cử nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh - áp dung cho khóa 2009-2010

6. CTĐT Cử nhân Bảo tàng học & Di sản - áp dụng cho khóa 2009-2010


II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN KHÓA 2011 - 2015, 2012 - 2016, 2013 - 2017:

1. CTĐT Cử nhân Lịch sử Việt Nam - áp dng cho khóa 2011-2012-2013

2. CTĐT Cử nhân Lịch sử Đảng CSVN -áp dụng cho khóa 2011-2012-2013

3. CTĐT Cử nhân Lịch sử thế giới - áp dụng cho khóa 2011-2012-2013

4. CTĐT Cử nhân Khảo cổ học - áp dụng cho khóa 2011-2012-2013

5. CTĐT Cử nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh - áp dụng cho khóa 2011-2012-2013


Khoa Lịch sử


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.