Thông báo chiêu sinh khóa Đào tạo CC về kiến thức Chủ quyền biển đảo Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 


Số:  66 /TB-XHNV-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2014


THÔNG BÁO

Chiêu sinh khóa Đào tạo chứng chỉ về kiến thức chủ quyền biển đảo Việt Nam

 


Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, nâng cao kiến thức, ý thức về chủ quyền biển đảo Việt Nam ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và một số ban, ngành có liên quan,…Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh) tổ chức khóa đào tạo cấp chứng chỉ về kiến thức chủ quyền biển đảo với những nội dung cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Trang bị cho học viên những kiến thức lý luận cơ bản về chủ quyền biển đảo của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Việt Nam trong các trường học phổ thông hiện nay.

2. Cập nhật những kết quả nghiên cứu mới về vấn đề pháp lý ở Biển Đông, về việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông, về chiến lược biển Việt Nam,… qua một số nghiên cứu của các nhà khoa học đã và đang giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, học viện trên toàn quốc.

3. Học viên được học theo phương pháp dạy học tích cực, kết hợp phương pháp dạy học truyền thống và hiện đại, tăng cường đối thoại, tham quan thực tế tại bảo tàng,...

 

II. ĐỐI TƯỢNG CHIÊU SINH

-  Đơn vị, trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam;

-  Cơ quan tuyên giáo các cấp quận, huyện các tỉnh phía Nam;

-  Cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (quân đội, công an) các tỉnh phía Nam;

-  Cá nhân có nhu cầu.

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đi sâu vào các vấn đề lịch sử đương đại về chủ quyền biển đảo ở Việt Nam; chủ trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề chủ quyền biển – đảo; các chứng cứ lịch sử và căn cứ pháp lý vận dụng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo; về vấn đề tuyên truyền kiến thức biển đảo ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Chương trình học được tổ chức gồm 12 chuyên đề (tương đương 4 tín chỉ = 60 tiết), mỗi chuyên đề được trình bày trong 5 tiết, bao gồm cả lý thuyết và tham quan thực tế.

 

IV. THÀNH PHẦN GIẢNG VIÊN

Bao gồm các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ là những nhà khoa học đang nghiên cứu, giảng dạy các chuyên đề lịch sử, địa lý liên quan đến biển – đảo Việt Nam thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo chương trình đào tạo).

- Khoa Lịch sử;

- Trung tâm nghiên cứu biển và đảo;

- Khoa Quan hệ quốc tế.

 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HỌC PHÍ VÀ CHỨNG CHỈ

1. Thời gian học: theo các khóa ngắn hạn khi có đủ học viên đăng ký (tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc theo yêu cầu của địa phương, đơn vị).

2. Địa điểm:

- Tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 10 - 12, đường Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tại địa phương, đơn vị có yêu cầu.

3. Học phí: (gồm cả tài liệu học tập và cấp chứng chỉ cuối khóa).

- Tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh: 2,500,000đ/học viên (Hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Tổ chức ở các tỉnh phía Nam: 2,000,000đ/học viên (Hai triệu đồng chẵn).

4. Chứng chỉ: kết thúc khóa học, học viên hoàn thành chương trình đào tạo và thi đạt yêu cầu tất cả các học phần sẽ được cấp Chứng chỉ của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh) do Hiệu trưởng ký.

 

VI. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

1. Thủ tục đăng ký

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ đăng ký lớp học kể từ ngày ra thông báo bằng công văn, fax, thư điện tử (e-mail) hoặc đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

2. Địa chỉ liên hệ

- Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Phòng A.215).

Điện thoại: (08) 38.29.38.28  (nội bộ-133)         Fax: (08) 38.22.19.03

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh, Email: lananh.nguyen327@gmail.com

+ PGS. TS Hà Minh Hồng - Trưởng Bộ môn Lịch sử Việt Nam,

điện thoại: 0913743665, E-mail: honghaminhvn@yahoo.com.vn

+ ThS. Đỗ Ngọc Chiến - Phó trưởng Khoa,

điện thoại: 0963.064.576, E-mail: chien27282@yahoo.com

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng đề nghị quý cơ quan, Hiệu trưởng các Trường gửi thông báo này đến Khoa, Bộ môn, đơn vị trực thuộc và hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện giúp cán bộ, giáo viên kịp thời đăng ký tham dự khóa học./.

 

 

Nơi nhận:

- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tại Tp. HCM;

- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp các tỉnh;

- Các Sở, Ban Tuyên giáo các tỉnh;

- Lưu: VT, LS.                                 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

PGS. TS Võ Văn Sen

 

 

 

 

 

 

 


 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

TT

CHUYÊN ĐỀ

SỒ TIẾT

CÁN BỘ GIẢNG DẠY VÀ THUYẾT TRÌNH

GHI CHÚ

01

Không gian biển đảo Việt Nam và giá trị tài nguyên biển

05

PGS. TS Hà Minh Hồng

02

Tổ chức quản lý vùng biển đảo Việt Nam hiện nay

05

TS. Trần Công Trục

03

Khai thác và tổ chức quản lý chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử (trước 1975)

05

TS. Phạm Ngọc Trâm

04

Tranh chấp Biển Đông – lịch sử và hiện tại

05

PGS. TS Trần Nam Tiến

05

Tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

05

TS. Nguyễn Nhã

06

Những vấn đề cơ bản của chiến lược biển Việt Nam trong thế kỷ của đại dương

05

TS. Lê Thanh Hòa

07

Công pháp Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982

05

TS. Ngô Hữu Phước

08

Những vấn đề pháp lý của biển, đảo Việt Nam hiện nay

05

TS. Trần Công Trục

09

Việt Nam – ASEAN và việc giải quyết hòa bình tranh chấp trên Biển Đông

05

PGS. TS Trần Nam Tiến

10

Cơ sở và sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam ngày nay

05

PGS. TS Hà Minh Hồng

11

Tuyên truyền chủ quyền biển đảo ở Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương

05

TS. Lê Thanh Hòa

12

Bản đồ cổ Việt Nam và thế giới về Hoàng Sa, Trường Sa

05

Thư viện ĐHQG-HCM

Tham quan thực tế

Tổng cộng 12 chuyên đề

60

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.