Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội, Miễn giảm học phí

Căn cứ Công văn số 29/TB-XHNV-CTSV ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Nhà trường "về thời gian sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học viên các lớp ngắn hạn học tập trung trở lại tại Trường".

Phòng Công tác sinh viên thông báo gia hạn  thời gian nộp Hồ sơ Trợ cấp xã hội; Miễn-giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; và Cấp kinh phí học tập dùng riêng cho sinh viên khuyết tật như sau:

- Thời gian: Từ ngày 11/5 đến ngày 22/5/2020;

- Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên cơ sở Đinh Tiên Hoàng (phòng B.02), hoặc cơ sở Thủ Đức (P2.01-Nhà điều hành).

Thông tin chi tiết về hồ sơ nhận Trợ cấp xã hội sinh viên xem tại đây; các hồ sơ còn lại xem tại đây.

Nguồn: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.