Chuẩn đầu ra Cử nhân chuyên ngành Lịch sử Việt Nam (2014)

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ và sức khỏe để cống hiến.

- Có kiến thức đại cương và và trình độ lý luận về các ngành khoa học cơ bản phù hợp ngành nghề.

- Có kiến thức cơ sở ngành vững vàng và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực của Lịch sử Việt Nam.

- Có khả năng vận dụng kiến thức khoa học vào lĩnh vực công tác và thực tế cuộc sống.

- Có năng lực, kỹ năng và phương pháp thực hành nghiên cứu và giảng dạy lịch sử.

2. CHUẨN ĐẦU RA 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

              Kiến thức

Kỹ năng

            Thái độ

1. Nắm vững lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững kiến thức cơ bản về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, ngoại giao,…

1. Nắm vững quy trình nghiên cứu những vấn đề lịch sử (sưu tầm, xử lý tư liệu, biên soạn lịch sử, đánh giá sự kiện…).

1. Bồi đắp tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân;Ứng xử trung thực, dũng cảm vì lương tri, lẽ phải và sự công bằng.

2. Nắm vững lý thuyết và phương pháp nghiên cứu của khoa học lịch sử.

2. Hình thành, phát triển kỹ năng phản biện những vấn đề lịch sử xã hội; kỹ năng phân tích, tổng hợp, lý giải những vấn đề khoa học và thực tiễn.

2. Xây dựng tác phong làm việc khoa học; ý thức học hỏi cầu tiến.

 

3. Nắm vững kiến thức chuyên sâu về lịch sử việt Nam.

3. Rèn luyện kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng tự học, làm việc độc lập.

3. Quan tâm sâu sắc đến trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

4. Hiểu biết hệ thống về lịch sử thế giới, khu vực.

4. Sử dụng được ngoại ngữ, tin học văn phòng.

4. Hình thành ý thức học để chung sống và hòa hợp những nền văn hóa khác nhau.

5. Hiểu biết về toàn cầu hóa và hội nhập.

 

 3. VỊ TRÍ LÀM VIỆC

+ Nghiên cứu ở các cơ quan, viện, trung tâm nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn ở Trung ương hay địa phương;

+ Giảng dạy lịch sử ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trường nghiệp vụ;

+ Nghiên cứu tổng hợp, biên tập chuyên đề, chuyên viên chuyên trách trong các cơ quan khoa giáo, công tác tuyên văn của lực lượng vũ trang, công an, biên tập hay phóng viên báo chí, đài phát thanh, truyền hình, xuất bản ở Trung ương và địa phương.

4. CƠ HỘI HỌC LÊN TRÌNH ĐỘ CAO HƠN

Cử nhân chuyên ngành Lịch sử Việt Nam có thể theo học trình độ Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam, Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại, Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại; đồng thời có thể theo học các chuyên ngành phù hợp và chuyên ngành gần bậc sau đại học như:

+ Chuyên ngành phù hợp: Lịch sử, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khảo cổ học, Lịch sử thế giới, Lưu trữ học, Lịch sử - chính trị;

      + Chuyên ngành gần: Văn hóa học, Quan hệ quốc tế, Nhân học, Đông phương học, Du lịch, Giáo dục chính trị, Chính trị học, Lịch sử tư tưởng, …

Khoa Lịch sử
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.