Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM

Ngày 04 tháng 8 năm 2020, Văn phòng Cơ quan Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã ra thông báo số 188/TB-VP về tuyển dụng viên chức làm việc tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM như sau:

 

Vị trí và số lượng cần tuyển:

Ban Đối ngoại và Phát triển dự án: 03 chuyên viên

Ban Công tác Sinh viên:  01 chuyên viên


Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 20/8/2020.


Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Văn phòng ĐHQG-HCM, Phòng 319, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức; Điện thoại: 08 3724 2160 – 1651.


Xem chi tiết thông báo tại đây

Nguồn: ĐHQG-HCM

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.