THÔNG BÁO: LỊCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

MỘT SỐ THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC HỌC TRỰC TUYẾN


Khoa đã gửi email thông báo lịch học đến các bạn sinh viên đăng ký học trực tuyến. Nếu không nhận được (do cung cấp email sai hoặc cập nhật sót), các bạn gửi thông tin đến ThS Dương Thành Thông (Qua điện thoại: 0982 162 131), cụ thể: [Họ tên sinh viên, Mã số sinh viên, email (cá nhân và Trường), môn học muốn tham gia (nhưng chưa nhận được lịch)]. Trong lịch có đường link mã lớp Google Hangout Meet, sinh viên nhấn vào đường link để tham gia lớp học.

Sinh viên tham gia bằng cách xác nhận “CHẤP NHẬN” trong email lịch nhận được. Nếu không xác nhận, sinh viên phải có sự đồng ý của người tạo lớp trong mỗi lần tham gia lớp.

10 phút trước khi diễn ra, sinh viên và giảng viên sẽ nhận được email nhắc nhở. Việc tham dự và rời khỏi lớp học của sinh viên sẽ được giảng viên theo dõi, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả học tập.

Thông tin hỗ trợ: ThS Dương Thành Thông (ĐT: 0982 162 131)


Xem Thời khóa biểu - trực tuyến


KHOA LỊCH SỬ


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.