Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2020

Theo thông tin từ Phòng Sau đại học, trong Đợt tuyển sinh Sau đại học (đợt 1) năm 2020 Khoa Lịch Sử có các chuyên ngành tuyển sinh ở tất cả các trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ và Dự bị Tiến sĩ.

 

1. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020 CỦA KHOA LỊCH SỬ

* Chỉ tiêu theo từng ngành có thể thay đổi tuỳ theo số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển. Đối với các môn thi có số lượng thí sinh dự thi ít, Nhà trường sẽ xem xét thay thế hình thức thi tự luận bằng hình thức thi vấn đáp.

* NGÀY THI: 16 và 17 tháng 5 năm 2020.

* THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 02 năm, khai giảng vào tháng 08 năm 2020. 


2. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020 CỦA KHOA LỊCH SỬ

TT

Các ngành tuyển sinh

 Chỉ tiêu

Hình thức xét tuyển

1

Khảo Cổ học

3

Xét hồ sơ; trình bày bài luận về dự định nghiên cứu của NCS

2

Lịch sử Thế giới

5

3

Lịch sử Việt Nam

5

- Chỉ tiêu theo từng ngành có thể thay đổi tuỳ theo số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển.

- THỜI GIAN XÉT TUYỂN: tháng  5 năm 2020 (thời gian cụ thể cho từng ngành được thông báo sau).

- THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 03 năm, khai giảng vào tháng 8 năm 2020. 

3. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020  CỦA KHOA LỊCH SỬ

TT

Các ngành tuyển sinh

Hình thức xét tuyển

1

Khảo cổ học

Xét hồ sơ

2

Lịch sử thế giới

3

Lịch sử Việt Nam

 

- THỜI GIAN XÉT TUYỂN: tháng 5 năm 2020.

- THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ TUYỂN SINH: 01 tháng sau ngày xét tuyển.

- THỜI GIAN ĐÀO TẠO: tối đa 02 năm, khai giảng vào tháng 8 năm 2020. 

 

* Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Sau Đại học, Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM.

Phòng B.109, số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.3910.0221 - 121; Email: saudaihoc@hcmussh.edu.vn

Website: http://sdh.hcmussh.edu.vn


Xem thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại đây

Xem thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ tại đây

Xem thông báo tuyển sinh chương trình dự bị tiến sĩ tại đây

Xem nguồn thông báo tại đây

Theo PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.