Thông báo kết quả xét duyệt học bổng WCCC năm 2018

Theo thông báo kết quả học bổng WCCC năm 2018 của Nhà Trường, Khoa Lịch Sử có 2 sinh viên được xét duyệt: Hà Triệu Huy (MSSV: 1556010043) và Nguyễn Hoàng Thiện (MSSV: 1556040121)

1. Hà Triệu Huy (MSSV: 1556010043): Sinh viên đạt thành tích xuất sắc theo đề cử của Khoa/ Bộ môn

2. Nguyễn Hoàng Thiện (MSSV: 1556040121): Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập

Sinh viên xem Thông báo chi tiết của Nhà Trường tại đường link dưới đây:

http://hcmussh.edu.vn/?ArticleId=72697509-fd47-4d57-a8e3-b676f5f24405

 

"DANH SÁCH XÉT DUYỆT SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG WCCC NĂM 2018"

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.