Thông báo học bổng Luận án Thạc sĩ

Học bổng luận án Thạc sĩ Dự án nghiên cứu Phước Hòa của Trung tâm trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp tại TP Hồ Chí Minh - Ecole Française d'ExtrêmeOrient - EFEO

 Xem và tải EFEO-field-scholarship-Phuoc-Hoa-project_2017 tại đây.

Tổng quan về dự án nghiên cứu Dự án thủy lợi Phước Hòa: Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã cam kết cùng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (MARD) hỗ trợ kinh phí cho dự án Phước Hòa (2006 – 2019). Đây là dự án quản lý nguồn nước cấp lưu vực (hỗ trợ chuyển nước và thiết lập hệ thống tưới mới) với việc đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ về mặt thể chế đồng thời tăng cường năng lực của các chủ thể có liên quan.

Dự án nghiên cứu “Quản trị nguồn nước địa phương lưu vực sông Đồng Nai – Sài Gòn- Dự án Phước Hòa” được tài trợ bởi AFD từ 2015 đến 2018 tập trung vào hai khu tưới Tân Biên, Tây Ninh và Đức Hòa, Long An. EFEO triển khai dự án kết hợp với Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ (SISS). Năm 2017, dự án nghiên cứu được bổ sung kinh phí từ AUF, Trường Đại học Pháp ngữ khu vực châu Á Thái Bình Dương (BAP). Ngoài công tác nghiên cứu, dự án còn bao gồm một số học bổng cho sinh viên Thạc sĩ, nghiên cứu sinh và khóa đào tạo phương pháp.

Mục tiêu dự án tập trung vào phân tích sự tương tác giữa các chủ thể trong dự án Phước Hòa, và tính chất và ảnh hưởng của sự tham gia của người dùng nước vào các hoạt động dự án.

Dự án bao gồm nghiên cứu 5 mảng độc lập bổ trợ cho nhau: (1) mối liên hệ giữa các đối tác trong dự án thủy lợi Phước Hòa từ cấp trung ương đến cấp địa phương; (2) quan sát và phân tích quá trình áp dụng PIM và hình thành các tổ chức hợp tác dùng nước tại địa phương thông quan chương trình phát triển xã hội và nội đồng (OSDP); (3) Phân trích quá trình thay đổi về kinh tế, xã hội, cảnh quan nông nghiệp, và hệ thống tưới tiêu gắn với sự bùng nổ của một vài loại cây, quá trình phát triển công nghiệp và mở rộng đô thị; (4) Sự thích ứng địa phương đối với những thay đổi về công trình, hệ thống kênh và môi trường tự nhiên; (5) Quản trị nguồn nước sau dự án.

Suất học bổng

Nằm trong chương trình nghiên cứu, EFEO có hai học bổng dành cho sinh viên Thạc sĩ thực hiện luận án. Thông báo này nhằm tìm kiếm ứng viên cho một trong hai học bổng trên.

Mục đích của nghiên cứu

- Thực hiện nghiên cứu về lịch sử hình thành/chuyển đổi không gian xã hội, cảnh quan nông nghiệp và sử dụng nguồn nước của khu vực khu tưới Tân Biên và/hoặc Đức Hòa. - Giai đoạn nghiên cứu: sau thuộc địa (post-1954) - Tính chất nghiên cứu: thu thập tài liệu lịch sử, tập trung khai thác từ trung tâm lưu trữ, và các nguồn khác; khi cần thiết sẽ thực hiện đợt thực địa về địa bàn khu tưới. - Ứng viên sẽ làm việc tại TP. HCM, thực địa thực hiện tại Long An và Tây Ninh (khi cần thiết).

Thời gian: 3-4 tháng  

Yêu cầu - Sinh viên Thạc sĩ trong giai đoạn thực hiện luận án một trong các chuyên ngành sử, địa lý, hoặc xã hội học

- Có tinh thần học hỏi, và năng động tiếp nhận kiến thức mới

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp (không bắt buộc)

Hỗ trợ từ phía EFEO

Trong quá trình nghiên cứu, ứng viên sẽ nhận được hướng dẫn từ PGS. TS. Pascal Bourdeaux (Trường Đại học Paris 7 - EPHE, nhà sử học, từ xa), PGS. TS. Olivier Tessier (Đại diện EFEO tại TP. HCM, nhà nhân học), và hỗ trợ cũng như không gian trao đổi thường xuyên với các nghiên cứu viên thuộc dự án nghiên cứu.

Ứng viên sẽ được cấp một học bổng nghiên cứu trong thời gian thực hiện, và kinh phí ngày cho nghiên cứu thực địa.

Các sinh viên đủ điều kiện và mong muốn tham gia nhóm nghiên cứu, vui lòng gửi một bản lý lịch khoa học (tối đa 2 trang) và một thư ngỏ bằng email đến Olivier Tessier, olivier.tessier@efeo.net - otessier2002@yahoo.fr (điều phối chính dự án), và Huỳnh Thị Phương Linh huynhtplinh@gmail.com (Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ – trợ lý điều phối).

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.