Thư mời viết bài hội thảo "Họ Khúc trong lịch sử dân tộc - Góc nhìn nghệ thuật quân sự"

Để làm rõ hơn tầm quan trọng của sự kiện lịch sử năm 905 cũng như thời đại trị vì của họ Khúc trong lịch sử dân tộc, góp phần làm sáng tỏ bức tranh lịch sử của một thời kỳ hết sức quan trọng trong lịch sử Việt Nam và trên cơ sở đề xuất của Hội đồng gia tộc họ Khúc Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG - HCM nhận thấy việc tổ chức một cuộc hội thảo với chủ đề “Họ Khúc trong lịch sử dân tộc - Góc nhìn nghệ thuật quân sự” là hết sức cần thiết, có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, đặc biệt là nghệ thuật quân sự của Việt Nam trong thời kỳ Bắc thuộc.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các cơ quan, đơn vị, quý vị học giả, các nhà nghiên cứu tham gia viết bài cho Hội thảo.


1. Hội thảo tập trung những nội dung chính sau:
- Bối cảnh đất nước ta cuối thế kỳ IX đầu thế kỷ X và sự xuất hiện của Khúc Thừa Dụ.
- Tổ chức lực lượng của Khúc Thừa Dụ trong việc đánh chiếm thành Tống Bình năm 905.
- Tổ chức quân đội dưới thời Khúc Thừa Mỹ.
- Dương Đình Nghệ - phát huy tinh thần độc lập tự chủ trong xây dựng và củng cố lực lượng.
- Sự trưởng thành về nghệ thuật quân sự từ họ Khúc đến họ Ngô.
- Họ Khúc với trận thủy chiến Bạch Đằng năm 938.
- Đội quân Khúc Dương: vai trò và mối quan hệ với quân đội quốc gia.
- Phát huy truyền thống hào hùng: các tướng lĩnh họ Khúc trong lịch sừ dân tộc.
- Tư liệu Hán Nôm về quân sự thời các Khúc chúa.

2. Thời gian viết bài
- Thời gian nộp bài toàn văn: từ ngày ra thông báo đến ngày 19/12/2019
- Thời gian phản hồi tham luận được chọn in Kỷ yếu: ngày 22/12/2019

3. Thời gian và địa điểm tổ chức
- Thời gian tổ chức (dự kiến): thứ Bảy, ngày 28/12/2019
- Địa điểm: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM (Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM)

4. Quy cách bài viết
- Tham luận được đánh máy vi tính trên một mặt giấy khổ A4 (210x297mm), front chữ Times New Roman (Unicode), cở chữ 13, lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2,5cm, lề dưới 2,5cm (kể cả hình vẽ), cách dòng single.
- Mỗi bài tham luận gửi về BTC bao gồm: Tiêu đề; Tóm tắt (khoảng 150-200 từ); Từ khóa (3-5 từ); Nội dung tham luận (có độ dài từ 7 đến 15 trang đã bao gồm Danh mục tài liệu trích dẫn, hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ, lược đồ,...).
- File bài viết được đặt tên: tên tác giả _tên bài viết vắn tắt

5. Địa chỉ gửi bài tham luận
Email: tranthuanxhnv@email.com


 
BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.