THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN CỦA KHOA LỊCH SỬ

Ban Chủ nhiệm Khoa Lịch Sử thông báo đến việc triển khai kế hoạch giảng dạy trực tuyến cho sinh viên các chuyên ngành năm thứ 4 (Khóa 42: 2016-2020) và thứ 3 (Khóa 43: 2017-2021)

 

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta hiện nay;

Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Nhà trường về triển khai công tác đào tạo trực tuyến ứng phó với dịch Covid-19; 

Căn cứ chương trình đào tạo và tình hình thực tế của Khoa Lịch sử trong Học kỳ 2, năm học 2019-2020, 

 

Ban Chủ nhiệm Khoa Lịch sử có một số thông báo liên quan đến việc triển khai kế hoạch giảng dạy trực tuyến như sau:

1. Để đảm bảo kế hoạch, chương trình đào tạo, xét tốt nghiệp… cho sinh viên các chuyên ngành năm thứ 4 (Khóa 42: 2016-2020) và năm thứ 3 (Khóa 43: 2017-2021), Khoa Lịch Sử sẽ triển khai dạy và học trực tuyến đối với 21 môn học (dự kiến, có danh sách kèm theo).

2. Bộ phận giáo vụ sắp xếp Thời khóa biểu và hướng dẫn cụ thể về cách thức thực hiện dạy và học trực tuyến đến giảng viên và sinh viên;

3. Thời gian triển khai: bắt đầu từ tuần sau 13/4/2020. Lịch học cụ thể sẽ được thông báo đến giảng viên, sinh viên trước 11h00 ngày 13/4/2020.

4. Vì quyền lợi và cũng vì trách nhiệm của sinh viên, Ban Chủ nhiệm Khoa kêu gọi sự ủng hộ và tham gia tích cực của các bạn sinh viên để việc dạy và học trực tuyến đạt hiệu quả.

5. Thông tin liên hệ: 

ThS. Dương Thành Thông, Phó Trưởng Khoa, email: duongthanhthong@hcmussh.edu.vn 

Thông báo này đính kèm:

1. Danh sách các môn học và Thời khóa biểu dự kiến

2. Hướng dẫn về quy trình dạy và học trực tuyến của Khoa Lịch Sử

3. Mẫu danh sách sinh viên tham gia lớp học

Xem toàn văn Thông báo

BAN CHỦ NHIỆM


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.