Thư mời viết bài hội thảo khoa học: “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY LỊCH SỬ ĐẢNG”

Nội dung Hội thảo:

1. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ của Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;

2. Phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử và phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Lịch sử Đảng;

3. Tính khoa học và tính Đảng Cộng sản trong nghiên cứu lịch sử và Lịch sử Đảng;

4. Thực trạng nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở các trường học và tại các địa phương;

5. Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy và học tập Lịch sử Đảng trong thời đại 4.0;

 

Thời gian viết bài:

- Thời hạn nộp bài toàn văn: 01/8/2020;

- Thời hạn Ban Nội dung phản hồi các tác giả có bài  tham luận được chọn in Kỷ yếu: 15/8/2020.


Thời gian và địa điểm tổ chức (dự kiến):

- Thời gian tổ chức: tháng 9 năm 2020;

- Địa điểm: Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG –HCM), số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.


Địa chỉ gửi bài tham luận:

ThS. Nguyễn Thế Trung, Khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG-HCM)
Email: lichsuhtkh@hcmussh.edu.vn;  ĐT: 0362347122


Xem toàn văn thư mời tại đây


BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.