BỘ PHẬN VĂN PHÒNG VÀ TRỢ LÝ KHOA LỊCH SỬ

 

Thư ký văn phòng Khoa

ThS. Nguyễn Thị Lan

Anh

0987.509.795

lananh.nguyen@hcmussh.edu.vn

Giáo vụ Khoa

Hệ chính quy

ThS. Võ Thị Xuân

 Hương

0919.150.147

xuanhuongvothi@hcmussh.edu.vn

Hệ cử nhân tài năng

CN. Triệu Thị Nhân

Hậu

 

0918.477.093

trieuthinhanhau@hcmussh.edu.vn

Hệ vừa làm vừa học

CN. Triệu Thị Nhân

Hậu

 

Sau đại học

- ThS. Huỳnh Bá

- ThS. Nguyễn Thế

Lộc

Trung

-0985.369.023

-01662347122

-quanvenduong@hcmussh.edu.vn

 -trungnguyencss@hcmussh.edu.vn

Trợ lý Nghiên cứu khoa học

ThS. Phan Văn 

Cả

0908.217.283

hueminhphan@hcmussh.edu.vn

Trợ lý Quản lý sinh viên

ThS. Dương Thành

Thông

0982162131

duongthong1310@gmail.com

Tư vấn học vụ

ThS. Huỳnh Bá

Lộc

0985.369.023

quanvenduong@hcmussh.edu.vn

Phụ trách Phòng tư liệu Khoa

ThS. Phạm Thị Ngọc   

Thảo

0903.886.706 

ngocthaokch@hcmussh.edu.vn

CN. Triệu Thị Nhân

Hậu

0918.477.093

trieuthinhanhau@hcmussh.edu.vn

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.