Bảo tàng Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

Thời gian phát hành và nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong ngày, giờ hành chính từ ngày thông báo đến hết ngày 04/6/2020 (thời gian nhận hồ sơ tối thiểu 30 ngày kế từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng).


Xem toàn văn thông báo tại đây


Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.