Chuẩn đầu ra cử nhân chuyên ngành Khảo cổ học (2014)


     1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ và sức khỏe để cống hiến.
- Có trình độ lý luận và kiến thức đại cương về các ngành khoa học tự nhiên, xã hội, nhân văn phù hợp ngành nghề.
- Có kiến thức cơ sở ngành lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực cơ bản của khảo cổ học, kiến thức liên quan đến khoa học lịch sử.
- Có khả năng vận dụng kiến thức khoa học vào thực tế cuộc sống và những lĩnh vực công tác khác nhau.
- Có năng lực, kỹ năng, phương pháp nghiên cứu và giảng dạy khảo cổ học.

     2. CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chuyên ngành Khảo cổ học

              Kiến thức

                Kỹ năng

            Thái độ

1. Nắm vững lý luận Mác-Lênin, kiến thức cơ bản - nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lịch sử (các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá,…).

1. Biết thu thập tài liệu, nắm vững quy trình nghiên cứu những vấn đề của khoa học xã hội và nhân văn. Có thể sử dụng được ngoại ngữ, tin học căn bản.

1. Bồi đắp tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân; trung thực, dũng cảm vì lương tri, lẽ phải và sự công bằng

2. Nắm vững những kiến thức cơ bản về lịch sử văn minh thế giới, lịch sử văn hoá - văn minh Việt Nam.

2. Hình thành, phát triển kỹ năng phản biện,  phân tích, đánh giá những vấn đề lịch sử xã hội.

2. Xây dựng tác phong làm việc khoa học; ý thức học hỏi cầu tiến

3. Có thể nhận biết và trình bày kiến thức chuyên ngành/chuyên sâu về các thời đại khảo cổ; kiến thức về các nền văn hoá khảo cổ của thế giới, châu Á, Đông Nam Á và Việt Nam.

3. Rèn luyện kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng tự học, làm việc độc lập; cải thiện trình độ ngoại ngữ (chuyên ngành),…

3. Quan tâm sâu sắc đến trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Có thể lựa chọn hướng phát triển nghề nghiệp

4. Biết vận dụng các phương pháp và phương tiện nghiên cứu hiện đại trong khảo cổ học; kết hợp các kiến thức chuyên ngành, liên ngành và kiến thức bổ trợ phù hợp với khảo cổ học.

4. Mô phỏng và thử nghiệm kỹ năng làm việc thực tế để  giải quyết, xử lý độc lập các tình huống cần nghiên cứu, giám định, đề xuất hướng xử lý những vấn đề thuộc lĩnh vực di sản văn hoá; có khả năng thu thập, phân tích và xử lý tư liệu khảo cổ.

4. Ứng xử phù hợp với di sản khảo cổ; có ý thức trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hoá dân tộc.

5. Biết tổ chức, thu thập và đánh giá tư liệu khảo cổ học, viết báo cáo khoa học và bảo vệ ý kiến liên quan đến các vấn đề khoa học được đặt ra.

5. Vận dụng kiến thức vào công việc nghiên cứu, giảng dạy khảo cổ học; quản lý ở các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, đào tạo thuộc lĩnh vực khảo cổ học, văn hoá, du lịch; quản lý các dự án nghiên cứu, khai quật, bảo tồn, trùng tu các di sản; hoàn thiện kỹ năng giao tiếp xã hội về những vấn đề liên quan đến khảo cổ học và văn hoá, du lịch,…

5. Sẵn sàng theo đuổi đam mê nghề nghiệp; hình thành ý thức học để chung sống và hòa hợp những nền văn hóa khác nhau.     3. VỊ TRÍ LÀM VIỆC

     Cử nhân chuyên ngành Khảo cổ học có thể làm việc trong các lĩnh vực sau đây:
- Công tác tại các viện nghiên cứu khảo cổ học, viện bảo tàng, trung tâm di sản, ban quản lý di tích, trung tâm văn hóa, ...
- Công tác tại các cơ quan thông tấn báo chí, quản lý văn hóa, cơ quan công an, hải quan,…
- Giảng dạy về khảo cổ học ở các trường đại học, cao đẳng, viện bảo tàng,…

     4. CƠ HỘI HỌC LÊN TRÌNH ĐỘ CAO HƠN

     Cử nhân chuyên ngành khảo cổ học có thể theo học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở các chuyên ngành thuộc khoa học lịch sử như: Khảo cổ học, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng CSVN, Lịch sử thế giới, Lưu trữ học,… hoặc các chuyên ngành gần như: Văn hóa học, Nhân học, Đông phương học, Du lịch, Lịch sử tư tưởng,…

Khoa Lịch sử
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.