LỊCH THI HỌC KỲ 02 năm 2019-2020 (Cập nhật phòng thi)

Lịch thi đã được cập nhật phòng thi, sinh viên theo dõi để nắm thông tin.

 

 

Lưu ý:


-Lịch thi có thể thay đổi, đề nghị SV theo dõi website hoặc bảng tin Khoa thường xuyên để nắm thông tin.

+ SV phải đóng đủ học phí mới có tên trong danh sách dự thi.

+ Sinh viên không tự ghi thêm tên vào danh sách thi. Nếu không có tên trong danh sách dự thi, sinh viên phải liên hệ với Phòng Đào tạo để được giải quyết.

* Đối với các môn thi vấn đáp: Lớp trưởng chủ động liên hệ với giảng viên để biết lịch thi và báo giáo vụ để bố trí phòng thi.

* Đối với các môn thi dưới hình thức tiểu luận:

• Tất cả các bài tiểu luận phải được nộp cho Lớp trưởng. Khoa không nhận riêng lẻ tiểu luận (kể cả các tiểu luận của SV học lại, học cải thiện…). 

• Lớp trưởng sắp xếp bài thi theo thứ tự Mã số sinh viên và nộp kèm với Bảng điểm của lớp (có chữ ký) về Văn phòng Khoa đúng thời gian quy định của giảng viên . Trường hợp giảng viên chưa quy định thời gian, bài tiểu luận phải nộp về Khoa trước 25/07/2020. Nếu chưa có Bảng điểm, Lớp trưởng liên hệ Phòng Đào tạo hoặc Giáo vụ chính quy để nhận.

+ Qúa thời gian quy định nộp tiểu luận, giáo vụ khoa hoàn toàn không chịu trách nhiệm với mọi hình thức nộp trễ.


Xem Thông báo tại đây


GIÁO VỤ CHÍNH QUY

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.