Hợp tác nghiên cứu và quan hệ quốc tế năm học 2013 - 2014

- Tiếp tục hợp tác, liên kết với Đại học sư phạm Tp HCM, Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ, Viện nghiên cứu xã hội Tp Hồ Chí Minh, Quân khu VII, Trung tâm lưu trữ quốc gia II, Bảo tàng lịch sử, Bảo tàng cách mạng, Trường Lưu trữ và nghiệp vụ văn phòng 2 và một số cơ quan khoa học khác về đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học. 

- Tiếp nhận 04 NCS và cán bộ nghiên cứu nước ngoài đến nghiên cứu tại khoa Sử.

- Tham gia sinh hoạt chuyên đề, trao đổi với học giả Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Tổ chức 01 buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề về Hồ Chí Minh học cho cán bộ trong Khoa.

- 02 cán bộ giảng dạy của Khoa nhận học bổng nước ngoài (ThS. Thái Vĩnh Trân làm NCS tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS), thời hạn từ 7/2014 - 2018; ThS. Võ Thị Ánh Tuyết đến học tập tại ĐH Hyderabad, Ấn Độ từ tháng 9/2014- 4/2015).
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.