Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại

Điều kiện tiên quyết: đã hoàn thành khối kiến thức cơ sở Khảo cổ học và Bảo tàng học.

Tóm tắt nội dung: cung cấp cho sinh viên những kiến thức đầy đủ về giai đoạn LSVN cổ trung đại, giới thiệu nội dung và phương hướng giải quyết một số vấn đề cơ bản của LSVN trong giai đoạn từ cổ đại đến 1858. Từ đó làm sáng tỏ những điều đã học về lịch sử, văn hóa, chính trị xã hộiViệt Nam, ...
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.