Lược sử Khoa Lịch sử

     Khoa Lịch sử là khoa có bề dày truyền thống của Trường Đại học Khọc học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Tiền thân của Khoa Lịch sử là Ban Sử - Trường Đại học Văn Khoa, bắt đầu đào tạo khóa I từ năm 1975. Đến ngày 10/01/1979, Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh chính thức ký Quyết định số 869/TC-TH về việc “Thành lập khoa Lịch sử trên cơ sở Bộ môn Sử học”.

           
     Sau ngày miền Nam được giải phóng - 30/4/1975, các ngành đào tạo ở phía Nam bước vào thời kỳ xây dựng, phát triển theo hệ thống giáo dục mới, Trường Đại học Văn Khoa Sài Gòn cũng thực hiện cuộc “lột xác” toàn diện cả về nội dung và hình thức đào tạo, cả cơ cấu tổ chức lẫn bộ mặt nhà trường.

      Ban Sử - Đại học Văn khoa đã từng bước thiết lập bộ máy tổ chức, tập hợp đội ngũ ban đầu, tạo dựng cơ sở vật chất mới, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ của mình và đóng vai trò là tổ chức tiền thân cho sự ra đời của Tổ bộ môn Sử học - Khoa Lịch sử sau này.

     Ngày 30/4/1977, Trường Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đại học Văn khoa và Đại học Khoa học. Đây là Trường đào tạo các ngành khoa học cơ bản thứ hai của Việt Nam ở khu vực phía Nam đất nước (Trường thứ nhất là Đại học Tổng hợp Hà Nội). Theo Quyết định thành lập, Trường Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh có 5 Ban Khoa học xã hội (Văn, Sử, Địa lý, Anh văn và Pháp văn) và 5 khoa Khoa học Tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh và Địa chất). Ngày 30/4/1977 trở thành ngày thành lập chung của các Ban, Khoa thuộc Trường Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, trong đó có Ban Sử.

      Trong giai đoạn từ năm 1975-1995, cùng với các phòng, ban và các khoa khác trong Trường Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Lịch Sử đã xây dựng, phát triển đội ngũ đủ đáp ứng yêu cầu đào tạo của Nhà trường; bộ máy tổ chức của Khoa đã khá hoàn thiện từ các Bộ môn, bộ phận tư liệu, văn phòng, giáo vụ, quản lý sinh viên đến các tổ chức chính trị, đoàn thể như Chi bộ Đảng, Đoàn Khoa, Chi đoàn Cán bộ giảng dạy, Công đoàn Khoa, chi hội Khoa học lịch sử, chi hội Cựu chiến binh,… Hoạt động của Khoa trên cơ sở phối hợp các tổ chức chính quyền và đoàn thể đã đem lại hiệu quả tốt cả trên phương diện đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội; nhiều thế hệ sinh viên của Khoa ra trường đã phục vụ trên nhiều lĩnh vực xã hội; uy tín khoa học của Khoa Lịch Sử bước đầu được xác lập ở Thành phố và các địa phương, đặc biệt là các tỉnh phía Nam.

     Năm 1996, một sự kiện lớn có tác động đến sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam, đó là sự ra đời của hệ thống các Đại học Quốc gia theo mô hình đại học tiên tiến trên thế giới. Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trở thành những trung tâm giáo dục đại học chất lượng cao ở phía Bắc và phía Nam, với quy mô tập trung lớn các trường đại học thành viên - vốn là những trường đại học công lập có uy tín trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong bối cảnh đó, tháng 3/1996, trên cơ sở tách ra từ Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập Trường Đại học Khọc học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

     Trong vị thế mới là thành viên của Trường Đại học Khọc học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Lịch Sử cũng có những thay đổi về tổ chức nhân sự. Khoa Lịch sử là một trong những đơn vị nguồn cung cấp cán bộ lãnh đạo cho Nhà trường.

     Từ năm học 1999-2000, Nhà trường quyết định thành lập Bộ môn Nhân học và Bộ môn Quan hệ Quốc tế, vốn được tách ra từ Bộ môn Dân tộc học và Bộ môn Lịch sử Thế giới thuộc Khoa Lịch Sử. Việc hình thành nên các bộ môn độc lập trực thuộc Trường đã tạo tiền đề cho việc xây dựng các khoa với các ngành/chuyên ngành đào tạo mới sau này của Trường Đại học Khọc học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
     
     Nhìn lại hơn 35 năm hình thành và phát triển, có thể thấy rõ 2 giai đoạn chính của Khoa Lịch sử:
      - Giai đoạn 1977-1995: trong đội hình của Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Lịch Sử từng bước tập hợp, xây dựng đội ngũ và hình thành bộ máy tổ chức theo cơ cấu ngành đào tạo, đáp ứng những nhu cầu về Khoa học xã hội nói chung, Khoa học Lịch sử nói riêng ở các tỉnh phía Nam trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
      - Giai đoạn 1996- nay (2014): trong đội hình của Trường Đại học Khọc học xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM), Khoa Lịch Sử đẩy mạnh phát triển đội ngũ, từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức theo yêu cầu mới của thời kỳ đổi mới, lấy phát triển giáo dục và khoa học công nghệ làm quốc sách phát triển đất nước.

     Trong giai đoạn đầu, đội ngũ cán bộ Khoa Lịch Sử còn ít về số lượng, chưa đầy đủ về cơ cấu ngành, thiếu những điều kiện làm việc, nhưng Khoa Lịch sử đã đảm nhận nhiều công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, cung cấp một đội ngũ cán bộ có chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của xã hội trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, Khoa Lịch Sử cũng đã góp phần vào việc thực hiện và đạt được những thành quả mới của công tác nghiên cứu khoa học phục vụ xã hội. Trên cơ sở đó, trong giai đoạn sau, Khoa Lịch Sử tiếp tục phát triển đội ngũ, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học có chất lượng ngày một nâng cao, tiếp tục cung cấp cho xã hội đội ngũ cán bộ nhiều trình độ khác nhau đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đất nước đổi mới. Đồng thời, Khoa Lịch Sử đã và đang trở thành một địa chỉ tin cậy của các tỉnh, thành phía Nam trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học lịch sử.

     Với hơn 35 năm xây dựng và phát triển, Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh đã và đang có một hệ thống tổ chức thích hợp để hoạt động, gồm đầy đủ các tổ chức chính quyền và Đoàn thể trong khuôn khổ cho phép của Nhà trường đại học Việt Nam.

     Trãi qua nhiều thăng trầm, thay đổi, đến nay (tháng 4/2014) khoa Lịch sử có các chương trình đào tạo đại học và sau đại học dưới sự quản lý chuyên môn của các Bộ môn:

      1. Bộ môn Lịch sử Việt Nam
      2. Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
      3. Bộ môn Lịch sử Thế giới
      4. Bộ môn Khảo cổ học
      5. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí MinhKhoa Lịch sử
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.