Chuẩn đầu ra Cử nhân chuyên ngành Lịch sử thế giới (2014)


1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp phù hợp với lợi ích của dân tộc, Tổ quốc Việt Nam; có  ý thức phục vụ xã hội; có sức khỏe để cống hiến cho đất nước.

- Có trình độ lý luận và kiến thức đại cương về các ngành xã hội - nhân văn làm cơ sở cho ngành nghề, chuyên môn sâu được đào tạo; Trang bị những kiến thức có tính phương pháp luận, các phương pháp cụ thể(sử học và các khoa học khác) và những kỹ năng, công cụ để nghiên cứu các vấn đề lịch sử nói chung và  lịch sử thế giới nói riêng.

- Trang bị kiến thức chuyên sâu về lịch sử thế giới: tiến trình, những mặt căn bản/ vấn đề lịch sử cụ thể;  đặc biệt nhấn mạnh đến tính đương đại và những vấn đề lịch sử có mối quan hệ, tác động, ảnh hưởng sâu sắc, chặt chẽ với Việt Nam.

- Trang bị phương pháp và kỹ năng để triển khai kiến thức chuyên môn về lịch sử thế giới theo đúng mục tiêu đào tạo của một trường đại học  nghiên cứu.

- Có khả năng vận dụng kiến thức vào hoạt động khoa học thực tiễn, trong những lĩnh vực công tác khác nhau có liên quan đến các kiến thức về lịch sử thế giới (nghiên cứu, giảng dạy, đối ngoại, viết báo…).

      - Biết vận dụng tri thức, chuyên môn về lịch sử thế giới để phục vụ cho sự nghiệp khoa học và phát triển của đất nước Việt Nam hiện đại.

2. CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chuyên ngành Lịch sử Thế giới

              Kiến thức

                Kỹ năng

            Thái độ

1. Nắm vững lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững kiến thức cơ bản về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, ngoại giao,…

1. Nắm vững quy trình nghiên cứu những vấn đề lịch sử (sưu tầm, xử lý tư liệu, biên soạn lịch sử, đánh giá sự kiện…).

1. Bồi đắp tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân; trung thực, dũng cảm vì lương tri, lẽ phải và sự công bằng.

2. Nắm vững các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu của khoa học lịch sử.

2. Hình thành, phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, lý giải những vấn đề khoa học và thực tiễn; kỹ năng phân luận những vấn đề lịch sử thế giới.

2. Xây dựng tác phong làm việc khoa học; ý thức học hỏi cầu tiến.

 

3. Nắm vững kiến thức về lịch sử Việt Nam.

3. Rèn luyện kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng tự học, làm việc độc lập.

3. Quan tâm sâu sắc đến trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

4. Nắm vững kiến thức nền tảng và chuyên sâu về lịch sử thế giới, khu vực.

4. Sử dụng được ngoại ngữ, tin học văn phòng.

4. Hình thành ý thức học để chung sống và hòa hợp những nền văn hóa khác nhau.

5. Hiểu biết về toàn cầu hóa và hội nhập.

 

 3. VỊ TRÍ LÀM VIỆC

            Cử nhân chuyên ngành Lịch sử thế giới có thể làm việc trong các lĩnh vực sau đây:

+ Nghiên cứu ở các cơ quan, viện, trung tâm nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn;

+ Giảng dạy lịch sử ở các trường đại học, cao đẳng và phổ thông trung học;

+ Công tác đối ngoại: cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế…

+ Các cơ hội khác: công tác trong các bộ phận đối ngoại của các cơ quan, cơ quan truyền thông, công ty du lịch…

4. CƠ HỘI HỌC LÊN TRÌNH ĐỘ CAO HƠN

      Cử nhân chuyên ngành Lịch sử thế giới có thể theo học trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ở các chuyên ngành thuộc khoa học lịch sử như: Lịch sử thế giới, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khảo cổ học, Lịch sử Việt Nam, Lưu trữ học… hoặc các chuyên ngành gần như: Văn hóa học, Quan hệ quốc tế, Nhân học, Đông phương học, Chính trị học, Lịch sử tư tưởng,…

Khoa Lịch sử
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.