Mẫu Phiếu đăng ký chuyên ngành

 Xem và tải mẫu Phiếu đăng ký chuyên ngành 2016


Sinh viên xem thêm CTĐT chuyên ngành trên website Khoa: http://lichsu.hcmussh.edu.vn/đào tạo/Đại học hệ chính quy/CTĐT cử nhân (Lịch sử Việt Nam/Lịch sử thế giới/Lịch sử Đảng/Tư tưởng Hồ Chí Minh/ Khảo cổ học), chương trình áp dụng cho Khóa 2014-2015.

 

Sinh viên xem thêm Chuẩn đầu ra Cử nhân từng chuyên ngành (2014) ở cùng trang.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.