Lịch sử thế giới hiện đại

Điều kiện tiên quyết: đã hoàn thành môn học Lịch sử thế giới cổ trung đại và LSTG Cận đại

Tóm tắt nội dung: cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về lịch sử thế giới thời kỳ hiện đại, bao gồm cách mạng xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới… Sự ra đời của CNXH và quan hệ quốc tế trong thời kỳ hiện đại…
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.