Công bố Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG-HCM)

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG-HCM) đã có Quyết định số 268/QĐ-XHNV-ĐT về ban hành "Quy chế đào tạo trình độ đại học" do PGS.TS Ngô Thị Phương Lan-Hiệu trưởng Nhà trường ký ban hành.

Quy chế đào tạo trình độ đại học năm 2020 gồm 7 chương, 36 điều:

- Chương I: Những quy định chung

- Chương II: Chương trình đào tạo và hình thức đào tạo

- Chương III: Tổ chức đào tạo

- Chương IV: Kiểm tra, thi học phần

- Chương V: Xét và công nhận tốt nghiệp

- Chương VI: Báo cáo, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm

- Chương VII: Tổ chức thực hiện

Xem toàn bộ nội dung Quy chế tại đây.


KHOA SỬ

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.