Thông báo "V/v tổ chức Tuần lễ nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019"

Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG-HCM) dự kiến tổ chức “Tuần lễ Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019” từ ngày 27-31/05/2019.

 

Nghiên cứu khoa học sinh viên là hoạt động thường niên của sinh viên Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM luôn nhận được sự quan tâm và đầu tư hàng năm ca Nhà trường. 


Kết quả nghiệm thu các đề tài nghiên cứu trong “Tuần lễ Nghiên cứu khoa học sinh viên” sẽ là cơ sở để Nhà trường trao thưởng nghiên cứu khoa học hàng năm và gửi đi dự thi các giải thưởng ngoài trường (cấp Bộ, Eurêka...). Để tăng sức cạnh tranh, Nhà trường khuyến khích các chủ nhiệm đề tài (hoặc cùng với nhóm sinh viên, giáo viên hướng dẫn) sử dụng kết quả nghiên cứu để công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.


Xem chi toàn văn Thông báo tại đây

 

Phòng Quản lý Khoa học-Dự án 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.