Thông cáo báo chí Hội thảo quốc tế “Phật giáo vùng Mekong: Lịch sử và phát triển”

THÔNG TIN NỘI DUNG HỌP BÁO CHÍ 

Hội thảo quốc tế “Phật giáo vùng Mekong: Lịch sử và phát triển” 

Hội thảo khoa học quốc tế “Phật giáo vùng Mekong: lịch sử và phát triển” là một trong những hội thảo khoa học thường niên của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM.

Đơn vị đồng tổ chức: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM và Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam.

Chủ đề của hội thảo: Phật giáo vùng Mekong: Lịch sử và phát triển

Nội dung hội thảo:
- Phật giáo vùng Mekong: Quá trình du nhập và phát triển.
- Phật giáo vùng Mekong: Quá trình giao lưu và hội nhập.
- Phật giáo vùng Mekong: Di sản và văn hoá.
- Phật giáo vùng Mekong: Vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong kỷ nguyên toàn cầu hoá.

Ban chỉ đạo hội thảo:
- PGS.TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa hoạc xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM
- HT.TS Thích Trí Quảng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
- HT.TS. Thích Thiện Tâm, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
- HT.TS. Thích Giác Toàn, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 

Thời gian, địa điểm tổ chức:
- Ngày 13 và ngày 14 tháng 11 năm 2015.
- Tại Hội trường D, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. HCM, số 10 – 12, Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. HCM (ngày 13/11/2015).
- Tại Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, số 750 Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, TP. HCM (ngày 14/11/2015)

Thành phần tham dự: 
- Các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý và công tác Tôn giáo, giới nghiên cứu Phật học trên khắp cả nước (dự kiến khoảng trên 80 đại biểu).
- Các nhà nghiên cứu Phật học ở nước ngoài, đến từ Mỹ, Đài Loan, Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Lào, Srilanca, Banglades (dự kiến: 40 đại biểu).
Mục đích của Hội thảo:
- Là cầu nối học thuật cho Phật giáo tại các quốc gia vùng Mekong cùng cam kết tạo ý thức toàn cầu về hoà bình, an ninh, môi trường và phát triển bền vững, đồng thời góp phần vào hợp tác kinh tế, văn hoá, bảo vệ môi trường, giữ gìn các di sản văn hoá của các quốc gia theo mục tiêu thiên niên kỷ Liên Hiệp Quốc.
- Làm rõ vai trò của Phật giáo vùng Mekong trong việc duy trì hoà bình, toàn vẹn lãnh thổ trên nền tảng tôn trọng luật pháp quốc tế và phát triển bền vững đối với các quốc gia trong và ngoài vùng Mekong.
- Thống nhất một số vấn đề học thuật như những hiểm hoạ về môi trường sinh thái của vùng Mekong; Đề xuất vấn đề “Trách nhiệm vùng” của Phật giáo vùng Mekong trong kỷ nguyên hội nhập - toàn cầu hoá. 

Số lượng và nội dung các tham luận
Đã có gần 150 tham luận gửi về Ban tổ chức hội thảo, với hơn 90 tham luận của giảng viên, nhà nghiên cứu trong nước và hơn 50 tham luận của các học giả, nhà nghiên cứu nước ngoài. Ban Tổ chức và Ban Biên tập HTKHQT đã chọn 114 tham luận (68 tiếng Việt, 44 tiếng Anh, 02 tiếng Trung) để in trong 4 tập Kỷ yếu HTKH (03 tiếng Việt, 01 tiếng Anh và tiếng Trung), do Nxb ĐHQG TP. HCM ấn hành tháng 11/2015. Tất cả các tham luận đều tập trung luận bàn theo các nhóm chủ đề chính:
- Phật giáo vùng Mekong: Quá trình du nhập, phát triển.
- Phật giáo vùng Mekong: Giao lưu và hội nhập.
- Phật giáo vùng Mekong: Di sản và văn hoá.
- Phật giáo vùng Mekong: Bảo vệ, ứng xử với môi trường trong toàn cầu hoá và phát triển bền vững.

Các tham luận theo chủ đề: 
a- Phật giáo vùng Mekong: du nhập và phát triển. Chủ đề này có 16 tham luận được chọn (07 tiếng Việt, 09 tiếng Anh). Các học giả đã tiếp cận từ nhiều lý thuyết: tôn giáo học, văn hoá học, lịch sử để tái hiện lại nền văn minh vùng Mekong như một cầu nối giữa hai nên văn minh lớn của Châu Á là Ấn Độ và Trung Hoa, sự chia sẻ cơ tầng văn hoá và sự tiếp biến văn hoá tạo nên sự đa dạng, phong phú trong đời sống văn hoá, tôn giáo của cộng đồng các quốc gia vùng Mekong và sự hội nhập, phát triển Phật giáo trong khu vực đã góp phần hình thành giá trị, bản sắc văn hoá vùng Mekong.
b- Phật giáo vùng Mekong: Giao lưu và hội nhập. Chủ đề này có 26 tham luận được chọn (15 tiếng Việt, 09 tiếng Anh, 02 tiếng Trung). Các tác giả với cách tiếp cận xuyên văn hoá và lý thuyết nhập thế, vừa nhấn mạnh điểm tương đồng, khác biệt giữa quá trình giao lưu, hội nhập của Phật giáo ở mỗi quốc gia; làm rõ vai trò của Phật giáo trong đời sống tinh thần, văn hoá, đồng thời khẳng định tính thống nhất trong đa dạng của Phật giáo và tiến trình hội nhập của Phật giáo vùng Mekong trong thời kỳ toàn cầu hoá.
c- Phật giáo vùng Mekong: Di sản và văn hoá. Chủ đề này có 39 tham luận được chọn (31 tiếng Việt, 08 tiếng Anh). Đa số các tham luận đều cho rằng về bản chất, minh triết Phật giáo là di sản văn hoá thấm trong dòng chảy triết học, tôn giáo và văn hoá Phương Đông, được hoà quyện với văn hoá bản địa của mỗi dân tộc. Một số tham luận phân tích sự biến đổi về văn hoá, xã hội với những thách thức đối với văn hoá, đạo đức và tôn giáo. Những giải pháp cho việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị, bản sắc văn hoá ở mỗi quốc gia vùng Mekong.
d- Phật giáo vùng Mekong: Vấn đề môi trường, bảo vệ, ứng xử môi trường trong quá trình toàn cầu hoá và phát triển bền vững. Chủ đề này có 33 tham luận được chọn (15 tiếng Việt, 18 tiếng Anh). Các nhà nghiên cứu, học giả đã chỉ rõ thực trạng ô nhiễm môi trường, những vấn nạn, hiểm hoạ từ các con đập thuỷ điện trên dòng Mekong làm thay đổi dòng chảy, mất cân bằng sinh thái v.v.., đề ra các giải pháp nhằm nâng cao ý thức chung và trách nhiệm mỗi quốc gia trong việc bảo vệ môi trường ở khu vực sông Mekong và đặc biệt là Đồng Bằng sông Cửu Long. Một số tham luận làm rõ vai trò của Phật giáo không chỉ là những quan điểm bảo vệ môi trường của Triết học Phật giáo, mà còn là một trong những cầu nối về “Trách nhiệm Vùng” đối với các quốc gia trong việc bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững vùng Mekong cũng như vai trò của Phật giáo vùng Mekong trong kỷ nguyên hội nhập - toàn cầu hoá.

Về mặt tổ chức, điều hành hội thảo gồm:
Phiên họp toàn thể tại Hội trường D và các tiểu ban. Dự kiến: Chủ toạ đoàn trong Phiên họp toàn thể, dự kiến gồm:
* Về phía Đại học Quốc gia TP. HCM và Trường Đại học Trường Khoa học xã hội và Nhân văn:
- TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM
- PGS.TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng
- TS. Ngô Phương Lan, Phó Hiệu trưởng
* Về phía GHPGVN và Viện Nghiên cứu Phật học:
- HT.TS. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN.
- HT.TS Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.
- HT.TS. Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.
- HT.TS. Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.
- HT.TS. Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.
* Về phía Ban Tôn giáo Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
- Ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ (hoặc) Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.
- Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo - Dân tộc, Mặt trận Tổ quốc VN.
- GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư vấn Tôn giáo, MTTQVN; nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo – Viện Hàn lâm Kha học xã hội Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo: Gồm 03 tập Kỷ yếu bằng tiếng Việt và 01 tập bằng tiếng Anh của các học giả nước ngoài (có in tóm tắt bằng tiếng Việt theo các chủ đề chính)

Kinh phí hội thảo: khoảng trên 700 triệu đồng.

Chương trình cụ thể:
Các tham luận trong phiên toàn thể:
1. Tham luận của HT.TS Thích Thiện Nhơn: Phật giáo Mekong – Hội nhập và phát triển.
2. Tham luận của HT. Lama Lobzang – Tổng Thư ký Liên minh Phật giáo toàn cầu
3. Tham luận của Prof. Dr. S.R. Bhatt – Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu Triết học Ấn Độ: Indian paradigm for new world order.

Các tham luận tại các tiểu ban 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KÍNH THÔNG BÁO
Nguồn: http://hcth.hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.