Thông báo kết quả chính thức sinh viên nhận Trợ cấp xã hội, học kỳ 2, năm học 2019-2020

Theo thông báo từ Phòng Công tác sinh viên (CTSV), Nhà trường thông báo kết quả chính thức sinh viên nhận Trợ cấp xã hội, học kỳ 2, năm học 2019-2020.

Sinh viên xem chi tiết tại đây.

 

Nguồn: PHÒNG CTSV

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.