Thông báo về việc đăng ký email sinh viên

Sinh viên xem và thực hiện đăng ký email sinh viên theo thời gian từ ngày 23/3 đến hết ngày 05/4/2020.

 

Nhằm thống nhất công tác quản lý và triển khai các hoạt động của sinh viên nhanh chóng, hiệu quả; Nhà trường sẽ cung cấp một tài khoản email dưới dạng mssv@hcmussh.edu.vn cho tất cả sinh viên trong suốt thời gian theo học tại trường, cụ thể:

 

1. Đối tượng

- Sinh viên các hệ đào tạo đang học tại trường chưa được cấp email sinh viên;

- Sinh viên đã được cấp email nhưng quá hạn kích hoạt tài khoản/quên mật khẩu đăng nhập email.


2. Sinh viên thực hiện đăng ký mới/cấp lại mật khẩu cần cung cấp thông tin như sau:

- MSSV, Họ và tên;

- Email cá nhân đang sử dụng (dùng để xác thực tài khoản);

- Số điện thoại liên hệ;

- Địa chỉ đăng ký thông tin: http://bit.ly/Emailsv (hoặc sử dụng mã QR bên dưới).

 


3. Thời gian:

Từ ngày 23/3 đến hết ngày 05/4/2020.

 

Xem thông báo tại đây

 

Nguồn: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.