Lịch sử thế giới cổ - trung đại

Điều kiện tiên quyết: đã hoàn thành khối kiến thức cơ sở khảo cổ học và Bảo tàng học.

Tóm tắt nội dung: cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về lịch sử thế giới thời kỳ cổ trung đại, bao gồm lịch sử cổ trung đại phương Tây và phương Đông…
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.