Thông báo học bổng cho sinh viên khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Theo thông tin từ Phòng Công tác Sinh viên, nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Nhà trường thông báo triển khai chương trình học bổng của Quỹ phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU-F) dành cho sinh viên, cụ thể như sau:

1. Số lượng: 32 suất.

2. Giá trị học bổng: 5.000.000đ/suất.

3. Điều kiện dự tuyển:

- Sinh viên hệ chính quy tập trung có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19;

- Kết quả học tập đạt loại khá trở lên trong năm học 2019-2020, trường hợp đặc biệt có thể xét từ loại trung bình khá;

- Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động của Trường, sinh viên là con ruột của lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên mồ côi, khuyết tật,...;

- Chưa nhận học bổng tài trợ nào khác trong năm học 2019-2020.

4. Hồ sơ dự tuyển:

Sinh viên đăng ký dự tuyển trực tuyến tại đây.

Danh mục hồ sơ cần nộp:

1. Thư trình bày hoàn cảnh (viết tay);

2. Bản photo giấy CMND/thẻ căn cước công dân và thẻ sinh viên;

3. Giấy xác nhận gia đình khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19;

4. Bản sao sổ hộ nghèo/cận nghèo, giấy xác nhận gia đình thuộc diện khó khăn của chính quyền địa phương (nếu có);

5. Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2019-2020;

6. Bản photo các giấy chứng nhận thành tích (nếu có).

Nhà trường đề nghị các khoa/bộ môn thông báo về chương trình học bổng cho sinh viên được biết. Mỗi khoa/bộ môn xét chọn không quá 03 sinh viên dự tuyển, gửi công văn đề cử và hồ sơ học bổng về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 12 tháng 6 năm 2020.

>>Xem toàn văn Thông báo

Nguồn: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.