Thông báo mời đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Theo thông báo số 381/TB-XHNV-ĐN&QLKH, ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Phòng Đối ngoại & Quản lý Khoa học (ĐN&QLKH), Nhà trường nhận được công văn số 1359/TB-KHCN ngày 12/6/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM về việc mời đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 với nội dung như sau:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Liên tục trong năm 2020 từ ngày ban hành Thông báo;

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, số 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TPHCM.

Xem chi tiết thông tin tại tập tin đính kèm tại đây.

 

Nguồn: Phòng ĐN&QLKH


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.