Thông báo viết bài Hội thảo quốc tế "Phát triển bền vững vùng: Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

Theo thông báo từ Phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học thông tin đến giảng viên, nhà khoa học, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và những người quan tâm về việc tham gia viết bài Hội thảo quốc tế “Phát triển bền vững vùng: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 29-30/10/2020.

- Địa điểm tổ chức: Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Thành phố Đà Nẵng.

- Thời hạn đăng ký tiêu đề và tóm tắt: ngày 15/6/2020.

- Thời hạn nộp bài viết hoàn chỉnh: ngày 30/7/2020.

Đê biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm (Thư mời; Thể lệ gửi bài hội thảo).

 

Nguồn: PHÒNG ĐỐI NGOẠI VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.