THÔNG BÁO HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020 CỦA ĐHQG-HCM

Ngày 10 tháng 6 năm 2020, Phòng Sau Đại học có công văn số: 397/XHNV-SĐH, thông báo về Chương trình học bổng SĐH của ĐHQG-HCM năm 2020. Dưới đây là một số nội dung của học bổng:


Số lượng: 
10 suất học bổng thạc sĩ và 10 suất học bổng tiến sĩ.


Giá trị học bổng:

- Học bổng thạc sĩ: 25.000.000đ/suất

- Học bổng tiến sĩ: 75.000.000đ/suất


Hồ sơ: Hồ sơ cần nộp (làm thành 2 bộ)

- Lý lịch khoa học có dán ảnh và đóng dấu giáp lai.

- Kết quả học tập.

- Văn bằng, chứng chỉ chứng minh đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định.

- Thư giới thiệu và xác nhận Ban Chủ nhiệm khoa/Bộ môn hoặc CBHD.

- Công văn của cơ sở đào tạo đề cử HV, NCS nhận học bổng

- Giấy xác nhận thời gian học tập, nghiên cứu của HV, NCS tại CSĐT.

- Minh chứng các sản phẩm NCKH.

- Các thành tích khen thưởng khác (nếu có).


Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/8/2020 đến ngày 30/8/2020 tại Phòng Sau đại học (Phòng В108).


Đây là học bổng nhằm khuyến khích học viên (HV) và nghiên cứu sinh (NCS) tập trung thời gian cho việc học tập và nghiên cứu khoa học (NCKH) thuộc các lĩnh vực đào tạo sau đại học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín, vị thế của ĐHQG-HCM và các cơ sở đào tạo (CSĐT), thuộc Đề án học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM.


>>> Xem toàn văn Thông báo tại đây


Nguồn: PHÒNG SAU ĐẠI HỌC


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.