Thông báo về việc mời viết tham luận HTQG: “Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VI” của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế)

Theo thông báo từ Phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học về mời viết tham luận Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VI” của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) với một số nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 30-31/10/2020;

-  Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế); số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế;

- Thời hạn nhận tóm tắt tham luận: ngày 30/7/2020;

- Thời hạn nhận toàn văn tham luận: 15/9/2020.


Xem chi tiết thông báo tại đây


Nguồn: PHÒNG ĐN&QLKH


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.