Thông báo gặp mặt đầu khóa HVCH trúng tuyển đợt 2-2017

BUỔI GẶP MĂT ĐẦU KHÓA HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC TRÚNG TUYỂN  ĐỢT 2 - 2017
Thời gian: 14h, ngày 11/12/2017
Địa điểm: Văn phòng Khoa Lịch sử

THÔNG BÁO GẶP MẶT ĐẦU KHÓA


Nhằm thực hiện Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ và triển khai kế hoạch học tập năm 2017 - 2018, chào mừng học viên cao học đợt 2 - 2017, Khoa Lịch sử tổ chức buổi Gặp mặt đầu khóa giữa Ban chủ nhiệm khoa Lịch sử, Trưởng bộ môn và học viên cao học.

- Đối tượng: Học viên cao học vừa trúng tuyển đợt 2 - 2017.
- Thời gian: 14h00, thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
- Địa điểm: Phòng A.218 (văn phòng khoa Lịch sử), số 10 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình gặp mặt sẽ giúp Học viên cao học nắm rõ quy chế đào tạo, chương trình và quá trình đào tạo, thời khóa biểu học tập.

Khoa Lịch sử xin thông báo để Học viên cao học biết và tham gia đúng thời gian.
Trân trọng.


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2017
 TRƯỞNG KHOA 

 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Dung

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.