Thông tin các sinh hoạt khoa học tháng 9-12/2016 tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM

Phòng Quản lý Khoa học – Dự án thông báo thông tin khoa học trong thời gian tháng 9-12/2016.

1.       Hội thảo quốc tế: Giáo dục sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực xuyên văn hóa

Thời hạn nộp toàn văn bài viết: 10/9/2016

Email: ic.hcmussh@gmail.com

Đơn vị tổ chức: Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM, Trường ĐH Philippines tại Los Banos, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Hội HN Việt Nam - ASEAN tại Tp. HCM

Đơn vị thực hiện: Khoa Giáo dục và Phòng QLKH-DA

Thời gian tổ chức: 25-29/10/2016 tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

Vui lòng tham khảo:  http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=cab65bba-4141-41de-8640-b397230656f1

Hoặc website: www.icce2016.com.vn

2.          Hội thảo: Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐHKHXH&NV (1957-2017) – “Khoa học xã hội nhân văn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội”

Thời gian tổ chức: 10/3/2017

Thời hạn nộp tóm tắt: 30/10/2016

Thời hạn nộp toàn văn bài viết: 30/1/2017

Email: ibuivietthanh@hcmussh.edu.vn

Vui lòng tham khảo:  http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=af8191cf-8bc5-4f2d-96a2-2da6072043d2

3.          Hội nghị thông tin Tài trợ NCCB trong KHXH&NV năm 2016 của Quỹ Nafosted

Thời gian: 8:00-12:00 ngày 7/9/2016

Địa điểm: Phòng D201, cơ sở 1, số 12 Đinh Tiên Hoàng Quận 1.

Vui lòng tham khảo: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=45f74baf-036a-4af8-8c9b-36c563b92dee

4.          Hội thảo "Cộng đồng Islam và bản sắc văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á hiện nay"

Thời hạn nộp tóm tắt: 30/9/2016

Thời hạn nộp toàn văn: 20/11/2016

Đơn vị thực hiện: Khoa Đông phương học

Vui lòng xem tại: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=4052cf37-b5f3-455a-b210-3ebaa71b073c

5.          Mời tham dự hội thảo “Hướng dẫn kỹ năng viết bài bài báo khoa học và công bố quốc tế"

Thời gian: 8:00-12:30 ngày 22 tháng 9 năm 2016

Địa điểm:Hội trường 1 Trường ĐHKH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ Quận 5

Vui lòng tham khảo: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=47b2d1ec-26b3-4bd8-9379-5f8a4e1bca45

6.           Hội thảo: Đóng góp của tâm lý học vào công tác tổ chức nhân sự trong bối cảnh Việt Nam

Thời gian: ngày 2 tháng 10 năm 2016

Địa điểm: Hội trường D, Trường ĐHKHXH&NV, số 12 Đinh Tiên Hoàng Quận 1

Đơn vị thực hiện: Khoa Tâm lý học

Vui lòng tham khảo: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=7ee14b2e-a814-4dad-abfd-f7c96e231e0a

7.          Hội thảo quốc tế  INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION 2016  

Thời gian: December 9 - 11, 2016

Địa điểm: Boracay Island, Philippines.

Đơn vị tổ chức: The Philippine Normal University, Suratthani Rajabhat University of Thailand, and University of New England of Australia

Vui lòng tham khảo: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=bd080794-c333-43de-8a1d-f5d0455aaa46

8.          Hội nghị thông báo văn hóa dân gian 2016

Thời gian: dự kiến tháng 11/2016

Địa điểm: Viện NC Văn hóa, 25 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

Thời hạn nội bài: 31/10/2016

Vui lòng tham khảo: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=b486161f-049d-4e9b-8481-36c181a4226f

9.          Hội thảo " Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang"

Thời gian: dự kiến giữa tháng 10/2016

Địa điểm: Trường ĐH An Giang

Thời hạn nhận bài viết: 1/10/2016

Vui lòng tham khảo: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=634a7ab0-e570-41f2-85e1-4a52358eed44

10.      Hội thảo quốc tế: Kinh tế Việt Nam trong trung hạn: triển vọng và một số ảnh hưởng của yếu tố môi trường

Thời gian: dự kiến tháng 11/2016

Địa điểm: Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội, Bộ Ke611 hoạch và Đầu tư

Thời hạn nhận bài viết: 15/9/2016

Vui lòng tham khảo http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=de6b1c73-de33-4436-998e-e90f906b1d41

11.       Hội thảo: Bình Dương - 20 năm (1997-2017): Phát triển và hội nhập

Thời gian: dự kiến cuối tháng 12/2016

Địa điểm: Trường ĐH Thủ Dầu Một

Vui lòng tham khảo http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=21a76cdb-73b0-49d2-b81e-77f6c481b0d1

12.      Hội thảo: Văn học Phật giáo Việt Nam: thành tựu và định hướng nghiên cứu mới

Thời gian: cuối tháng 11/2016

Địa điểm: Trường ĐHKHXH&NV, 12 Đinh Tiên Hoàng Quận 1

Thời hạn nhận bài viết: 30/10/2016

Đơn vị thực hiện: TTNC Tôn giáo và Khoa Văn học – Ngôn ngữ

Vui lòng tham khảo http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=10e0e695-8d5c-424c-93b9-9b638c358a3e

13.      Hội thảo Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ

Thời gian tổ chức: tháng 10 năm 2016

Địa điểm: Trường ĐH Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Đơn vị tổ chức: Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM và Trường ĐH Thủ Dầu Một.

Vui lòng tham khảo: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=029467d4-c2af-4899-bc38-8cbf5437acfe

 

Nguồn: Phòng QLKH-DA

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.