Thông báo v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Đắk Nông năm 2021

Theo thông báo từ Phòng Đối Ngoại và Quản Lý khoa học về đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Đắk Nông năm 2021, quý Thầy/Cô xem chi tiết tại đây.

Nguồn: PHÒNG ĐỐI NGOẠI VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.