Giới thiệu sách DI TÍCH KHẢO CỔ HỌC THỜI VĂN HÓA ÓC EO – HẬU ÓC EO TRÊN ĐẤT AN GIANG của PGS. TS. Phạm Đức Mạnh (Giảng viên cao cấp Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM) do NXB. ĐHQG-HCM ấn hành

 

Ảnh bìa ấn phẩm DI TÍCH KHẢO CỔ HỌC THỜI VĂN HÓA ÓC EO – HẬU ÓC EO TRÊN ĐẤT AN GIANG của PGS. TS. Phạm Đức Mạnh (Chủ biên) 

  


Ảnh chụp Quyết định Trao Giải thưởng Trần Văn Giàu lần IV-2009 (trang 6 của ấn phẩm)


Ấn phẩm DI TÍCH KHẢO CỔ HỌC THỜI VĂN HÓA ÓC EO – HẬU ÓC EO TRÊN ĐẤT AN GIANG của PGS. TS. Phạm Đức Mạnh (Chủ biên) được NXB. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt vào Quý IV năm 2019 (số ISBN: 978-604-73-7101-3; Khổ 20 X 28 cm), là công trình nghiên cứu khoa học đã được Trao Giải thưởng Trần Văn Giàu lần IV-2009; công trình nghiên cứu khoa học này được tài trợ bởi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ đề tài mã số B2005-18b-09TĐ và kinh phí xuất bản của Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang.

Ảnh chụp Mục lục của ấn phẩm DI TÍCH KHẢO CỔ HỌC THỜI VĂN HÓA ÓC EO – HẬU ÓC EO TRÊN ĐẤT AN GIANG của PGS. TS. Phạm Đức Mạnh (chủ biên)

 


(Ảnh chụp tại trang 11 của ấn phẩm)


KHOA LỊCH SỬ

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.