Thư mời viết bài hội thảo "Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển"

Theo thư mời về việc Viết tham luận Hội thảo khoa học, trong năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển”, với các chủ đề và chương trình hội thảo như sau:


Các chủ đề hội thảo:

- Xác định và nhận diện giá trị văn hóa Quảng Nam; những giá trị chung về truyền thống vùng đất và con người; tính cách, lối sống, nếp sống; những giá trị văn hóa cụ thể đối với từng lĩnh vực chuyên ngành văn hóa;

- Vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trên các lĩnh vực: truyền thống vùng đất và con người; tài nguyên nhân văn; văn hóa nghệ thuật, ngôn ngữ, văn học, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn, mỹ thuật điêu khắc, kiến trúc, văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể, di sản di tích, danh lam thắng cảnh; văn hóa làng, văn hóa các dân tộc thiểu số;

- Tổng kết, đánh giá những thành tựu, các vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời gian qua;

- Những yêu cầu đặt ra đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong tình hình hiện nay nhằm chuẩn bị bước vào thập niên 20 của thế kỷ XXI;

- Những biến đổi văn hóa và đề xuất giải pháp, điều kiện bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.


Chương trình hội thảo:

Thời gian gửi toàn văn tham luận: Trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 về email: tonhoangthan@gmail.com

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức: tháng 8 năm 2019, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Thành phần tham dự: Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và quý học giả quan tâm.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ ông Tôn Thất Hướng, Trưởng Phòng Quản lý văn hóa, điện thoại: 0905055052


Xem chi tiết Thư mời tại đây


Nguồn: WEBSITE KHOA LỊCH SỬ


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.