ThS. Nguyễn Thế Trung

LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. Thông tin cá nhân 
- Họ và tên: Nguyễn Thế Trung
- Nơi đang công tác: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn- TP.HCM 
- Học vị: Thạc sĩ                                 
- Địa chỉ liên lạc: Phòng A218, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q1, TP.HCM
- Email: trungnguyencss@hcmussh.edu.vn

II. Trình độ chuyên môn 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh: C
- Chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
- Đề tài luận văn Thạc sĩ: 
- Các chuyên đề giảng dạy Đại học:
1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 
2. VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI
- Các chuyên đề giảng dạy Sau đại học:
1. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

III. Quá trình công tác
- Từ năm 1983 đến năm 2009 công tác tại tỉnh Phú Yên
- Từ năm 2009 đến nay (2014): công tác tại Trường ĐHKHXH&NV Tp. Hồ Chí Minh

IV. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu hiện nay
1. Hồ Chí Minh học
2. Biển, đảo Việt Nam
3. Lịch sử Nam Bộ

V. Hoạt động nghiên cứu khoa học (cập nhật đến 2014)

• Sách 

1. Con đường cứu nước Hồ Chí Minh, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2011
2. Quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam (1986 - 2011), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.
3. Một số vấn đề cấp bách đặt ra trong quá trình đồng bào Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa (Viết chung), NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2010. 
4. Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những giá trị lịch sử và thời đại (viết chung) NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2009.

• Bài báo khoa học 
1. Kinh tế biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long-thực trạng và giải pháp phát triển bền vững, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
2. Tư tưởng chiến lược “Trường kỳ kháng chiến”và chỉ đạo “chắc thắng mới đánh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến cuộc Đông –Xuân 1953 – 1954, trong tập “Chiến thắng Điện Biên Phủ những vấn dề lịch sử tập 1” NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2014.
3. Nghiên cứu chính sách, xã hội vùng biển đảo Nam Trung Bộ - một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, Tạp chí Khoa học, Đại học Phú Yên (số 5), 2014. 
4. Quản lý và khai thác biển đảo Việt Nam thời kỳ đổi mới, Tạp chí Lịch sử Đảng, (số 11), 2013, Tr. 39-44.
5. Quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trước năm 1975, Tạp chí Khoa học, Đại học Phú Yên (số 3 - 2013), Tr. 78-86.
6. Một số kinh nghiệm và giải pháp đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay”, NXB Thanh Niên, Hà Nội, 2013.
7. Dân chủ và 14 năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, (viết chung) Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay”, NXB Thanh Niên, Hà Nội, 2013
8. Đổi mới phương thức đào tạo giáo viên đáp ứng xu thế hội nhập, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Mô hình và phương thức đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, NXB Đại học Huế, 2012.
9. Xã hội hóa việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học – Một số kinh nghiệm bước đầu, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ dại học”, Đại học Quốc gia TP.HCM, 2012.
10. Quan hệ Việt – Hàn từ quá khứ đến hiện tại, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt – Hàn 2012 “Hoàng Thúc Lý Long Tường và mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Korea từ quá khứ đến hiện tại”, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, 2012.
11. “Mỹ chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”- Dự báo thiên tài của Hồ Chí Minh, trong tập “Nhớ về chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972”, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2012.
12. Đạo lý Võ Văn Kiệt, trong tập “Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012
13. Nam Bộ hội nhập và phát triển bền vững, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ tư, Viện KHXH VN – Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.
14. Phát triển Côn Đảo trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Côn Đảo 150 năm đấu tranh xây dựng và phát triển 1862-2012” Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012.
15. Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam nhìn từ góc độ quản lý và khai thác (từ năm 1975 đến nay), Hội thảo khoa học Quốc tế “Hợp tác biển Đông: Lịch sử và Triển vọng”, Đà Nẵng, 2012.
16. Giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên dưới góc nhìn một môn học, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên”, Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương, 2012.
17. Chủ nghĩa dân tộc – động lực, luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh, Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc “Một thế kỷ Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”, Đại học Sài Gòn, 2011.
18. Tư tưởng cải cách của Trương Gia Mô, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Cụ nghè Trương Gia Mô”, Sở KH-CN và Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang tổ chức, 2011.
19. Kinh nghiệm cải cách hành chính ở một số quốc gia trên thế giới Tạp chí Khoa học Chính trị, 2008.
20. Một số khia cạnh biến đổi xã hội tác động sự đổi mới hệ thống chính trị và xây dựng chính quyền đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh, trong tập Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề nghiên cứu, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2007

• Tham gia dự án và đề tài nghiên cứu 
1. Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam - từ góc độ quản lý và khái thác (1975 - 2012), (Chủ nhiệm) Đề tài NCKH cấp Đai học Quốc gia TP.HCM, 2013 - 2015
2. Lịch sử quản lý và khai thác biển đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ đầu thế kỷ XX đến nay (1900-2013), (Chủ nhiệm), Đề tài NCKH cấp Tỉnh (2013 – 2015.
3. Nam Bộ trong tiến trình Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới (tham gia) - Đề tài nhánh cấp Nhà nước 2007-2010
4. Những vấn đề cấp bách của đồng bào Khmer ĐBSCL trong quá trình đi lên công nghiệp hóa - hiện đại hóa (tham gia) - Trọng điểm Đại học Quốc gia, 2002-2007

VI. Thông tin khác
- Là Hội viên Hội KHLS Việt Nam
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.