Căn cứ vào tình hình thực tiễn của diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giám hiệu Nhà Trường quyết định tiếp tục kéo dài thời gian tạm nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Hội thảo do Khoa Nhân học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Việt Nam, Đại học Quốc gia Thành Công (Đài Loan) tổ chức, diễn ra vào ngày 25 & 26 tháng 11 năm 2020 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.