Nhằm góp phần bày tỏ tinh thần "Tôn sư trọng đạo", hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Lịch sử tổ chức chuỗi sự kiện "CHƯƠNG TRÌNH NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM VÀ MỪNG NHÀ GIÁO ƯU TÚ VÕ MAI BẠCH TUYẾT TUỔI 75".