01/01/2021

Nhân dịp Chào đón Năm mới 2021, Khoa Lịch Sử xin giới thiệu bài viết của PGS.TS Hà Minh Hồng (Giảng viên Cao cấp, nguyên Trưởng Khoa Lịch Sử) nhìn lại 20 sự kiện gắn liền với hoạt động của Khoa trong năm 2020.