Theo Kế hoạch số 34/KHPH-XHNV-QLKH-DA-SĐH, ngày 15/3/2018, Hội thảo nghiên cứu khoa học Sau Đại học năm 2018 của Trường Đai học KHXH-NV sẽ được diễn ra vào Thứ hai, ngày 08/10/2018 (07h00 - 17h00) tại Hội trường D (Trường Đại học KHXH-NV, ĐHQG TPHCM, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).